Indian Embassies Ottawa, Ontario

High Commision Of India402-10 Springfield Road , Ottawa , ON K1M 1C9
P: 613-695-3XXX

High Commission Of India504-10 Springfield Rd , Ottawa , ON K1M 1C9
P: 613-422-4XXX

Ontario